Pivídky doporučují:

Český pivní atlas - online prodej

Recenze zde


Pivídky na Facebooku

Novinky

19.8.2019 - (Po)prázdninová aktualizace mapy ČR a prosíme o pozornost, protože po ní nás dělí už jen jeden pivovar od magického počtu pět set, o čemž vás rozhodně budeme (a asi i brzy) informovat! Na číslo 499 nás dostaly pivovary: IndustryBeer Nymburk, NOVETA Český Brod, Šestajovice (všechny kraj Středočeský), Panský pivovar Paskov (Moravskoslezský), Axiom Brewery Prostějov (Olomoucký) a Opočenský pivovar Baron (Královéhradecký). Ještě jsme také změnili status u několika pivovarů, které se dostaly mezi průmyslové (tj. čistě zvýšili výstav nad 10 000 hl/rok) - týká se to Dalešic a Tambora. V příhraničí ani na Slovensku (opět) nic nového, ale u nás je to napínavé, tak sledujte Pivídky!

14.8.2019 - Přidán druhý, závěrečný díl článku o nealko pivu: Vše, co jste nechtěli vědět o nealkoholickém pivu a neobtěžovali jste se zeptat, díl 2. - Ultimátní nealko test.

12.7.2019 - Přidán nový článek o Degustačním souboji pražských a plzeňských pivovarů, který Pivídky organizovaly!

6.7.2019 - (Před)prázdninová aktualizace mapy ČR a příhraničí: přidali jsme pivovary Řevnice (kraj Středočeský), Krodo Beer (Královehradecký), Staré Město (Praha, na místě bývalých Dobřenských), Vlachovo Březí a Čížová (oba Jihočeský). V polském příhraničí jsou nové browary Bury, Cześć Brat! a Pinta. Na Slovensku novinky žádné!

Archiv

Tácek Pivídek

Gifty.cz - výhradní dodavatel tácků pro Pivídky

Sněm Bohů alkoholu

(Po půl roce těžké dřiny v administrativě se mi o práci i zdá. Tak vznikla i tento záznam, který jsem nalezl po jednom zvlášť živém snu ráno načmáraný v pracovním bloku.)

Záznam z jednání 8. sněmu komise Bohů alkoholu


Předseda: Dionysos

Místo konání: Valhalla (Asgard), konferenční sál 3

Čas: 25.2.2012

Účastníci: Dionysos, Silenus (Řecko), Thor, Aegir, Odin (Skandinávie), Ninkasi (Blízký a Střední východ), Radegast, Ragutis, Raugupatis, Ragutiene (Východní Evropa), Osiris (Egypt),Yasigi, Mbaba Mwana Waresa (Afrika), Kamui-Fuchi (Japonsko), Yi-Di (Čína), Tezcatzontecatl (Střední Amerika), Hathor (Egypt, prospal body 4 a dále), Bumba (Afrika, nepřítomen z důvodů žaludečních obtíží na body 1,2,3,4,5,7 a 8. Přítomen o přestávkách).Agenda

1. Schválení agendy

2. Schválení záznamu z minulého jednání

Přestávka (podávání alkoholu)

3. Briefing předsedy komise

Přestávka (podávání alkoholu)

4. Zhodnocení stavu v jednotlivých oblastech

a. Evropa

b. Afrika

c. Asie a Austrálie

d. Amerika

e. Antarktida

Přestávka (podávání alkoholu)

5. Koordinace s ostatními Božími komisemi

Oběd (podávání dvojnásobných dávek alkoholu)

6. Schvalování nových druhu alkoholu

Přestávka (podávání alkoholu)

7. Ostatní

Přestávka (podávání alkoholu)

8. Příští jednání
1. Schválení agendy

Agenda byla schválena s poznámkou zástupce Litvy, boha Ragutise, jež si přál neartikulovaným skřekem doplnit bod agendy č. 6.

2. Schválení záznamu z minulého jednání

Záznam z minulého jednání (Fudži, Japonsko, 5.6.1064) nebyl nalezen a byl proto schválen bez poznámek.

3. Briefing předsedy komise

Předseda komise uvítal všechny členy a vyjádřil radost nad tím, že se sešli v tak hojném počtu, přestože se po vyhlášení přestávky vrátila do sálu již jen třetina delegátů. Krátce zhodnotil vývoj od posledního jednání (Fudži, Japonsko, 5.6.1064, sněm č. 7) jako velice pozitivní. Celková spotřeba alkoholu stoupla o 34987%, relativně na smrtelníka o 387%. Na oslavu těchto úspěchů byl navržen přípitek (17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování kvůli nepřítomnosti).

Předseda však přesto varoval, že vývoj v některých jednotlivých oblastech má některá rizika (viz Agenda bod 4).

4. Zhodnocení stavu v jednotlivých oblastech

a. Evropa

(Zodpovědný bůh pro oblast Radegast, vice-bůh pro oblast Silenus)

Bylo konstatováno, že Evropa byla za minulé období hnacím motorem inovací na poli alkoholismu. Přes některé odvážnější nápady (absinth, mastika - viz Agenda bod 6) je spotřeba na tomto kontinentu nejvyšší na světě. Po předsedovi této oblasti bylo dokonce pojmenováno pivo. Varovným signálem je však klesající spotřeba za posledních několik desetiletí.

Doporučení pro tuto oblast:

• Zavedení prohibice ve Skandinávii mělo velice pozitivní vliv na spotřebu alkoholu. Je doporučeno zavést tento nástroj i v dalších oblastech jako katalyzátor zvýšení spotřeby.

• Zástupcům východní Evropy (Radegast, Ragutis, Raugupatis, Ragutiene) bylo doporučeno, aby podnikli kroky pro snížení spotřeby v této oblasti v zájmu udržitelného rozvoje alkoholismu pro další období. Pokud by tak neučinili, sníží se počet obyvatel oblasti vlivem nadměrné spotřeby o cca 100%, což je mimo rámec aktivit Komise a zasahuje to již do činnosti Komise pro apokalypsu.

b. Asie a Austrálie

(Zodpovědný bůh pro oblast Yi-Di, vice-bohyně pro oblast Ninkasi)

Stav v v jednotlivých podoblastech se značně liší. Východní část zaznamenává nejdynamičtější rozvoj ve spotřebě alkoholu, což je zvláště skvělý výsledek vzhledem k přirozenému genetickému handicapu v toleranci k alkoholu, kterou bohužel místní smrtelníci trpí.

Pro západní část ohlásila vice-bohyně pro oblast prudký pokles relativní spotřeby na smrtelníka. Tento negativní vývoj je způsoben rozšířením nového náboženství v místě (viz záznam jednání Hlavní Boží komise č. 15, Agenda bod 7a „Nová náboženství – ID 54E Islám“). Bohyně Ninkasi si proto přeje podat oficiální protest k zodpovědnému manažerovi tohoto náboženství.

Doporučení pro tuto oblast:

• Předseda Komise Dionysos kontaktuje předsedy Hlavní Boží komise (Otec, Syn, Duch Svatý) a prvního místopředsedu (Alláh) a přednese oficiální protest zástupců Asie proti zákazům pití alkoholu náboženstvím „ID 54E Islám“ (16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování kvůli nepřítomnosti, respektive spánku).

c. Afrika

(Zodpovědný bůh pro oblast Mbaba Mwana Waresa, vice-bůh pro oblast Yasigi)

Činnost bohů pro tuto oblast byla shledána neuspokojivou. Spotřeba alkoholu na kontinentu je dlouhodobě nejnižší, přes pozitivní trend v posledním století. Předseda oblasti se bránil tím, že se mu nedostává zdrojů pro rozvoj činnosti a je dokonce nucen nutit smrtelníky pálit alkohol s náhradních zdrojů, např. odpadků. Taktéž upozornil na pozitivní vliv kolonizace pro spotřebu alkoholu, tento projekt byl však v závěru posledního období ukončen. Oblast taktéž trpí problémem Islámu. (diskutováno pod briefingem z Asie).

Doporučení pro tuto oblast:

• Koordinovat s předsedou Komise Bohů války (Áres) možnosti druhé fáze projektu kolonizace oblasti smrtelníky z alkoholově vyspělých oblastí.

• Navýšit zdroje v této oblasti. Koordinovat s Hlavní Boží komisí možnosti poskytnutí dalších nalezišť ropy, zlata a diamantů.

d. Amerika

(Zodpovědný bůh pro oblast Tezcatzontecatl, vice-bůh pro oblast nepřítomen)

I zde byl konstatován úspěch projektu kolonizace. Na rozdíl od Afriky další fáze není požadována. Jako pozitvní z hlediska Komise byla konstatována genocida původních smrtelníků v oblasti, kteří se jevili z hlediska spotřeby alkoholu neperspektivně.

Spotřeba alkoholu je uspokojivá v severní části oblasti. Pro jižní část oblasti se jeví jako nedostatečná, i vzhledem k vhodným přírodním podmínkám, které alkoholismus podporují.

Doporučení pro tuto oblast:

• Zvýšit spotřebu alkoholu v jižních podoblastech. Nutnost nalézt vyvážený stav se spotřebou ostatních omamných látek, v oblasti hojně využívaných.

e. Antarktida

Zodpovědný bůh pro oblast není určen. Spotřeba alkoholu na kontinentu je nadále mizivá. Smrtelníci, kteří se zde vyskytují, buďto rychle odplují nebo ještě rychleji zmrznou. Doporučení ponechat oblast pod správou oblasti Ameriky schváleno (15 pro, 1 proti (zřejmě omylem), 2 se zdrželi hlasování kvůli nepřítomnosti, respektive spánku).

5. Koordinace s ostatními Božími komisemi

Doporučená koordinace s ostatními Božími tělesy viz výše.

Předseda Komise upozornil na problémy při jednání s předsedy Hlavní Boží komisí. Trojjedinnost předsedů (Otec,Syn, Duch Svatý) ztěžuje určení jasné zodpovědnosti. Návrh na vyvolání volby nového předsedy Hlavní komise byl stažen poté, co byl Předseda Komise zasažen bleskem shůry.

6. Schvalování nových druhu alkoholu

Schvalování některých nových druhů alkoholu, které se objevily od posledního jednání Komise a u nichž je požadováno oficiální vyjádření členů:

• Absinth - 12 pro, 5 proti, 1 se zdržel hlasování kvůli spánku. Schváleno pro používání.

• Pálenka z odpadků – 9 pro, 8 proti, 1 se zdržel hlasování kvůli spánku. Schváleno s podmínkou použití v nejzašších případech.

• Mastika - 6 pro, 11 proti, 1 se zdržel hlasování kvůli spánku. Zástupci Východní Evropy zajistí stažení tohoto druhu alkoholu.

7. Ostatní

Navržen slavnostní přípitek. 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování kvůli nepřítomnosti, respektive spánku. Přijato.

Navržen slavnostní přípitek. 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování kvůli nepřítomnosti, respektive spánku. Přijato.

Navržen slavnostní přípitek. 13 pro, 3 proti, 2 se zdrželi hlasování kvůli nepřítomnosti, respektive spánku. Přijato.

Navržen slavnostní přípitek. 9 pro, 7 proti, 2 se zdrželi hlasování kvůli nepřítomnosti, respektive spánku. Přijato.

Navržen slavnostní přípitek. 5 pro, 11 proti, 2 se zdrželi hlasování kvůli nepřítomnosti, respektive spánku. Nepřijato. Jednání komise slavnostně ukončeno.

8. Příští jednání

Olymp, Řecko, 7.6.3286 (Pátek).


Zaznamenal: Jan Bartuška (draft verze 0.1)

Vloženo: 27.2.2013Komentáře (1)

Od nejnovějšího Od nejstaršího

Pošlete komentář
(nutný)
(není nutná)
CAPTCHA Image
Jiný obrázek